זר ורדים

100363

מידע נוסף

כמות ורדים

15, 21, 27, 35, 41, 49, 19, 11